High Performance Hypnose

SHORT, SWEET AND TO THE POINT!

SHORT

  Præstationsfremmende hypnose er en hurtig og effektiv metode til målrettet at ændre emner i din underbevidsthed, som begrænser din præstation eller oplevelse af glæde

  Hypnose kombineres med high performance coaching, så du får de nødvendige redskaber til at forbedre dit præstationsmønster fremadrettet

  Ofte er 2-3 sessioner tilstrækkeligt

SWEET

Trygge rammer, empati, ærlighed og diskretion er grundlaget for den gensidige tillid, som er nødvendig, for at vi kan arbejde med dit underbevidste sind.

TO THE POINT!

Vi arbejder målrettet og centreret om præcis det emne, som du kommer til os med. Hverken mere eller mindre.

MERE INFO:

https://netdoktor.dk/fakta/hypnose-genvej-til-det-ubevidste.htm

Hør Erling fortælle om samspillet mellem hypnotisør og klient: https://fb.me/9TW79AaayB3hPL